Hydro-Clean 5L

255,00 

Hydro-Clean to preparat przeznaczony do usuwania nalotów mineralnych, czyszczenia powierzchni wewnętrzej i zewnętrznej systemów wodnych.

Opis

HYDRO-CLEAN to preparat przeznaczony do usuwania nalotów mineralnych w zamkniętych i otwartych systemach pojenia zwierząt oraz do czyszczenia powierzchni wewnętrznych  i zewnętrznych systemów wodnych.
Wspomaga walkę z  biofilmem.
Jest w pełni bezpieczny dla środowiska.
W pełni ulega biodegradacji (całkowity rozkład chemiczny do wody i tlenu).
Hydro-Clean nie zawiera substancji mutagennych i rakotwórczych. Posiada wysoką zdolność do rozkładu pod wpływem zanieczyszczeń.
W zalecanych stężeniach nie wykazuje właściwości toksycznych.
W warunkach prawidłowego magazynowania i przechowywania ubytek stężenia w koncentracie nie przekracza 1% / rok.

Zalety preparatu Hydro-Clean:
– w zalecanych stężeniach nietoksyczny i bezpieczny dla środowiska;
– polecany do stosowania na fermach ekologicznych;
– nie ulega bioakumulacji;
– nie zawiera substancji rakotwórczych;
– nie wymaga spłukiwania.
Przeznaczenie:
– do sanityzacji wody oraz zamkniętych i otwartych systemów pojenia dla zwierząt; można go stosować do szybkiej sanityzacji wody w trakcie chowu w zalecanym stężeniu: 20ml / 100L wody. UWAGA: nie przekraczać dawki 40ml / 100L wody pitnej.
– do hamowania wzrostu glonów i biofilmu w zamkniętych i otwartych zbiornikach przeznaczonych do magazynowania i przesyłania wody pitnej;
– do stosowania na fermach ekologicznych (do wszystkich powierzchni, urządzeń, karmideł, poideł, ściółki, kanałów gnojowych, kratek ściekowych);
– do wszelkich powierzchni w wielkotowarowych fermach zwierząt;
– do kanałów gnojowych;
– do neutralizacji ścieków.

STOSOWAĆ W STĘŻENIU: 1%

Trwałość: 12 miesięcy od daty produkcji

PRODUKT POLSKI